Perfecta

Perfecta

บ้าน 6 เมตร Perfecta
เริ่ม 2.18 ล้าน
ขนาด 21.4  ตารางวา
ใช้สอย 115 ตารางเมตร
ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน
ฟรีส่วนกลาง 2 ปี
ฟรีปั้มน้ำ-แท็งค์น้ำ
กว้างกว่า ใหญ่กว่า คุ้มกว่า

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart